Showing 13–24 of 613 results

2 delen, (8) 733 (13), (titelprent met portret, 14) 1084 (23) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, Folio (Beide delen hier en daar vochtvlekkig, titelpagina dl.2 verstevigd, gebonden in fraaie “Van Gent” banden.)

Tag:
Hall, Joseph
950,00 Categories: ,
173X - Amsterdam, Marten Schagen
Nr. 11677

(titelprent, 14) 304 (4) 91 (3) p. Origineel Perkament, 8° Fraai exemplaar van deze zeldzame en stichtelijke meditatiebundel van Joseph Hall met heel veel tekstillustraties en op rijm gezet door Francois van Hoogstraten. Dit werk staat niet in de 2 delen met de verzamelde werken van Joseph Hall.

Tag:

(gegraveerde titelpagina, 6) 274 (6) folia. Opnieuw gebonden Leer, 8° (Eerste drie bladen verstevigd, het register heeft plakbandsporen, verder een goed exemplaar van deze vroege uitgave.)

Tag:
Moonen, Arnold
150,00 Categories: ,
1694 - Deventer, Albert Fronten
Nr. 11680

(32) 358 p. Origineel Perkament, 8° (vernieuwd schutblad voorin)

Tag:

(12, portret) 253, 349, 194, 148 (34) p. Origineel Leer, Folio (De rug is gerestaureerd, vochtvlekken in de marges vooral in het begin en in het register achterin. Op de schutbladen oude handschriften, o.a.: “Grootmoeder Kleijn. Dit boek gegeven in haar leven. Bij overlijden ontvangen 19 nov. 1913 Aan haar kleinzoon Jan, Schoolstraat.”

Tags: ,
Viret, Pierre
1.950,00 Categories: ,
1597 - Rotterdam, Jan van Waesberghe
Nr. 11689

(24) 510 (1) p. 19e eeuws half Leer met ribben, 8° (Plaatselijk een enkele vochtvlek. Zeldzame eerste Nederlandstalige uitgave van het hoofdwerk van de Zwitserse hervormer Pierre Viret, 1511-1571.)

Tag:
Sold
Baars, Dirk
Price Not Available Category:
1773 - Utrecht, David Baars
Nr. 11632

(LII) 368 p. Origineel half Leer, 8° (Handgeschreven eigenaarsnaam op schutblad en een ex-Lib. Weinig voorkomend werk van James Hog, ca. 1658-1734, vertaald door Dirk Baars, boekverkoper te Utrecht)

Tag: