Stellige en Praktikale Verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de Leere en Gronden der Reformatie. Waar in de Waarheden van onzen Godsdienst op een klaare en bevindelyke wyze voorgestelt en betoogt worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestiert, de zwakken vertroost, en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leidinge opgewekt worden. Eerste Deel. WAARBIJ: Brief over de Rechtvaerdigmakinge des Zondaars, door de Onmiddelyke Toereekening der Borggerechtigheit van Christus.

Auteur

Jaar van Uitgave

1753/1761

Uitgever

Productnummer

11810

175,00

Op voorraad

Vraag over dit product?
Artikelnummer: 11810 Comrie, Alexander Categorie: Tag:

2 werken in 1 band, (40) 496, (14) 152 p. Opnieuw gebonden oud perkament met ribben, 4° (Beide werken zijn eerste drukken.)