Model of a frigate in ivory.

Auteur

Jaar van Uitgave

18XX

Uitgever

Productnummer

12061

14.750,00

Op voorraad

Vraag over dit product?
Artikelnummer: 12061 Ship model Categorieën: ,

Model of a magnificent frigate, entirely made of ivory. Animated deck with several characters, tiny seamen, cannons, and a trolling boat, all made of ivory. The parchment-thin mainsails cut in ivory, apparently billowing in the wind. The frigate comes under a glass bell jar on a wooden stand, 19th century. Dimensions of the glass bell jar: 25 x 23 cm. Dimensions of the frigate: 13 x 10 cm. The frigate’s deck is a bit dirty and the inner edges of the wooden platform have been planned somewhat. A frigate is a fast, sailing warship that was smaller than a ship of the line, but larger than a corvette. Frigates were mainly used as escorts around the fleet (as is still the case today), for message traffic, or covert operations. The armament of a frigate consisted of 28 to 44 guns, mounted on one gun deck. Frigates were fast sailors and heavily enough armed to escort merchantmen in peacetime in areas made unsafe by pirates. In wartime, they could even take a place in the line. Originally, the frigate was a type of ship in the navy, but later (19th century) it became more of a name for the type of vessel. A Frigate is a ship with three masts, all of which are square-rigged, a so-called full ship.

Model van een fregat, geheel gemaakt van ivoor. Met daarbij zeelui, een kanon en een sleepbootje. De glazen stolp staat op een houten standaard. De totale afmeting hiervan is 25 x 33 cm. Het fregat meet 13 x 10 cm. Het dek is iets vervuild en de binnenste randen van het houten platform zijn wat geschaafd. Een fregat is een snel, zeilend oorlogsschip dat kleiner dan een linieschip, maar groter dan een korvet was. Fregatten werden vooral ingezet als begeleidingsschepen rondom de vloot (zoals heden ten dage nog steeds gebeurt), voor berichtenverkeer of voor heimelijke operaties. De bewapening van een fregat bestond uit 28 tot 44 kanonnen, opgesteld op één geschutsdek. Fregatten waren snelle zeilers en zwaar genoeg bewapend om in vredestijd koopvaarders te escorteren in gebieden die door piraten onveilig werden gemaakt. In oorlogstijd konden ze zelfs een plaats in de linie innemen. Was het fregat van oorsprong een scheepstype bij de marine, later (19e eeuw) werd het meer de benaming voor de tuigvorm. Met fregat wordt dan bedoeld een schip met drie masten die alle drie dwars getuigd zijn, een zogenaamd volschip.