Gods Genade Verheerlykt In eene Zaligmakende Bekeering tot God in Christus en verdere Bevestiging in den Weg des Geloofs, Uit eigen Ondervinding Beschreven en ten gemeene nutte uitgegeeven, Door Mejuffrouw de Weduwe Benjamin Dutton, In zyn Leeven Presbyteriaans Predikant te Groot-Gransden in Engeland. Benevens een Verzameling van XXIII. Brieven, door haar ed. Over Verscheide Geestelyke Onderwerpen aan onderscheidene Perzoonen geschreeven, zeer nuttig en Leerzaam ter Bestuuring, Opwekking en Bemoediging in den weg des Geloofs en der Heiligmaking, Onlangs in Engeland Gedrukt, en nu om derzelver Uitnementheid in het Nederduits vertaalt door Cornelis Brem. Voorzien met een Aanpryzende Voorreden en eenige ophelderende Aantekeningen van den Wel-Eerwaarden Heer Paulus Rutgers. WAARBIJ: Samenspraak tusschen eenen min Ervarenen en meer Geöefenden Christen, over de betamelyke geschiktheid des herten, Voor-, rechte werkzaamheid Op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen Dank-, Vast en BEdedag. Tweede druk

Price Not Available

Uitverkocht

Vraag over dit product?
Artikelnummer: 12138 Dutton, Anna | Winckelman, Jacoba Petronella Categorie: Tag:

2 werken in 1 band, (XXIII, 5) 299 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 8° (voorrede eerste werk mist 1 pagina en pag. 228/229 beplakt in de middenmarge.) Beide stichtelijke werken. Jacoba Petronella Winckelman, geboren te Vlissingen in 1696, gestorven te Middelburg in 1761, was een piëtistisch dichteres. Ze was jongste kind uit het vrome gezin van Jacob Winckelman en Maria Elisabeth Sterthenius en bleef zelf ongehuwd.