Boet-Bazuin geblazen in Neerlands Kerke. Het Eerste Deel Behelzende ‘s Lands tegenwoordige Rampen, en noch drygende Gevaren, den volke, op aanhoudende Onbekeerlykheid, in eenige Kerkredenen, te voren verkindigt en bedrygt, tot op den Inval der Vyanden in Staats-Vlaanderen. Benevens een Dank-Predikatie, gedaan op den dag der blyde Aanstelling van den Doorlugtigen Prince van Orange, tot Stadhouder &c. &c. van Holland en West-Vriesland. WAARBIJ: Boet-Bazuin geblazen in Neerlands Kerke. Het Tweede Deel Behelzende eenige Boet-predikatien, over het grootste gedeelte van het Eerste Kapittel van den Propheet Jesaias, gepast op de Belegering van Bergen op Zoom, en het Overgaan van die Stad, met deszelfs Gevolgen. Benevens een Aanhangsel van Veertien Voorafspraken in Bedestonden, naar Tyds-omstandigheden ingerigt.

Auteur

Jaar van Uitgave

1748

Uitgever

Productnummer

12238

Price Not Available

Uitverkocht

Vraag over dit product?
Artikelnummer: 12238 Barueth, Johannes Categorie: Tags: ,

2 delen in 1 band, (32) 349, (20) 329 p. Opnieuw gebonden oud Perkament, 8°.