Opuscula Jacobi Triglandii. Dat is, Verscheyden Boecken en Tractaten door Jacobum Triglandium, Voor desen Bedienaer des H. Euangelij binnen Amsterdam, ende nu Professor der H. Theologie in de Universiteyt tot Leyden, als mede Bedienaer des H. Euangeij aldaer. Tot Verklaringe, Bevestiginge, ende Verantwoordinge, der H. Waerheydt, ende der Christelijcke Godsaligheyt, op verscheyden tyden gemaeckt ende uyt-gegeven. Ende nu, ten dienste des Christelijcken Lesers, by een versamelt, ende in Drie Stucken ordentlijck verdeelt.

Autor

Año de Publicacion

1640/1639/1640

Editor

Número de producto

12210

2.500,00

Hay existencias

Pregunta sobre este producto?
SKU: 12210 Trigland, Jacobus Categorías: , Etiquetas: ,

3 delen, (32) 860 (14), 447 (8), 1175 (27) p. Origineel blind-gestempeld Perkament, Folio (Zijkant rug van deel 2 gerestaureerd.) Geïllustreerd met een portret van de auteur in het voorwerk van het eerste deel en diverse grote drukkers-impressums op de verschillende titelpagina’s. Weinig voorkomende Opera Omnia, Al de werken, van Jacobus Trigland, 1583-1654, contra-remontrants predikant in Stolwijk en Amsterdam, en afgevaardigde voor Noord-Holland op de Dordtse Synode, 1618-1619.