Het Sien op Jesus: Een gesicht des eeuwigen Evangeliums, of des Ziels-ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van ‘s Menschen saligheyt heeft uyt-gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemel-vaert, Sitten ende Bidden ter Rechter-handt Godts, ende weder-komste tot het laetste Oordeel. Alles seer geleerdelick verklaert, ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der Godtsaligheyt toe-geëygent. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe. Den Tweeden Druck.

Autor

Año de Publicacion

1684

Editor

Número de producto

11871

200,00

Hay existencias

Pregunta sobre este producto?
SKU: 11871 Ambrosius, Isaac Categorías: , Etiqueta:

(titelprent, 4) 916 (10) p. Origineel Perkament, 4°