Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Figures de la Bible: Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.

14.500,00

Hay existencias

Pregunta sobre este producto?
SKU: 12273 BIBLIA | PRINT BIBLE | Hoet, Gerard/Houbraken, Arnold/Picart, Bernard/Saurin, Jacques Categorías: , Etiquetas: , ,

2 delen, (gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134 (12) 164 (2) 66 folia., Prenten: (titelprent) 129, 7 (titelprent) 70 6 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk met goud bestempeld, goud op snede, het boekblok uiterst fraai geciseleerd met bloemen en vogels, gebonden door de Jubilee Year Bindery in Amsterdam, Folio H. 42,5 x L. 28 x B. 9,5/5,5 cm. (de boekblokken en de gravures met enkele vlekjes en hier en daar bruining.Beide delen aan de bovenzijde van de rug een kleine beschadiging.) Keurbijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Compleet met gegraveerde titel-afdruk & 6 dubbele-pagina versierde kaarten. Doorschoten met de prentbijbel van Bernard Picart, bestaande uit 214 gravures door Gerard Hoet, Arnold Houbraken en Bernard Picart. De prentbijbel werd in 1728 heruitgegeven door Pieter de Hondt met bijgevoegde beschrijvingen van Jaques Saurin en wordt veelal naar De Hondt vernoemd. De prentbijbel bestaat uit 2 titelprenten en 212 gravures waarvan 29 dubbel paginagroot. Alle gravures hebben een onderschrift in 6 verschillende talen, resp. Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands. Het geheel is ingebonden door de Jubilee Year Bindery in twee uiterst fraaie stempelbanden met zo mogelijk nog fraaiere, geciseleerde, snedes. De Jubilee Year Bindery was werkzaam tussen 1727 en 1742 in de stad Amsterdam. De banden die afkomstig zijn uit deze binderij behoren tot het beste dat in Amsterdam in de achttiende eeuw werd gemaakt. Er zijn helaas maar zes banden of sets bekend van deze binderij.

2 volumes, Bible: (engraved title page, 19) 302, (2) 134 (12) 164 (2) 66 folia., Prints: (frontispiece) 129, 7 (frontispiece) 70 6 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 7 raised bands, richly decorated with gilt, gilt-edged, and exclusively gauffered, bound by the Jubilee Year Bindery in Amsterdam, Folio H. 42,5 x L. 28 x B. 9,5/5,5 cm. (the text blocks and engravings with some stains and some browning. Some small damages at the top of the bindings.) Dutch Keurbible, containing the Old and New Testament and the Apocrypha. Complete with engraved title print & 6 double-page decorated maps. They are interleaved with the print bible by Bernard Picart, containing 214 engravings by Gerard Hoet, Arnold Houbraken, and Bernard Picart. This print bible was republished in 1728 by Pieter de Hondt with accompanying descriptions by Jaques Saurin and is often called after De Hondt. The printable contains 2 frontispieces and 212 engravings of which 29 double full pages. All engravings have a caption in 6 different languages, resp. Hebrew, English, German, Latin, French, and Dutch. The entire work is bound by the Jubilee Year Bindery in Amsterdam, in two extremely fine, blind-stamped bindings, with, if possible, even finer, gilt-edged and gauffered edges with flowers and birds. The Jubilee Year Bindery was active in the year 1727-1742 in the city of Amsterdam. The bindings in this bindery belong to the best made in Amsterdam during the eighteenth century. Unfortunately, only six bindings or sets are known from this bindery. Literature: Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels, p. 137-145 / Storm van Leeuwen, J. (2006). Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century Volume I, p. 405-409/ Stamps: p.408-I, II, VIII/p.409-9,16.