Nuevas Adquisiciones

Perkins, William
350,00

136 folia., Opnieuw gebonden half Leer, Folio. Goed exemplaar van deze deeluitgave uit Al de Werken van William Perkins.

2 delen in 1 band, (titelprent, 2) 104, (6) 154 p. Opnieuw gebonden 18e eeuws Perkament, 8° (Ex-libris Jaspers op eerste schutblad, in het eerste werk oude streepjes in de kantlijn.) In dit -zeer- zeldzame werk van Arnoldus Montanus, hij was predikant in Schoonhoven van 1657-1683, zet de schrijver de bijbelse leer van vrije genade [...]

Durham, Jacobus
275,00

2 delen, (36) 869, (2) 919 (25) p. Opnieuw gebonden half perkament, 4° (De pagina’s 853 tot en met 869 van deel 1 zijn in kopie. Banden niet uniform. Tekst deel 2 gebruind.)

(titelprent, 12, 29, 29, 44) 940 (28) p. Origineel Perkament, 4° (Vernieuwde schutbladen. De eerste pagina’s van het voorwerk zijn verstevigd. Tekst plaatselijk gebruind.)

2 werken in 1 band, (78) 656 102 (64), (2) 172 p. Origineel overslaand Perkament, 8° Fraai exemplaar van dit polemisch werk van Gisbertus Voetius waarin hij de Catechismus van de Remonstranten in vraag en antwoord van commentaar voorziet. Hierna volgen enkele formulieren en gebeden, een aanhangsel ‘Vande Voorsienigheydt Godes, Predestinatie, vrijen wille, etc.’ en [...]

Luiken, Joannes
100,00

(titelprent, 10) 356 p. Origineel half Leer, 8° (Rug en platten iets geschaafd.)

Henry, Mattheus
150,00

(portret, 30) 416 p. Origineel Perkament, 8° (Portret wat beschadigd en geplakt)

Ver todas las Nuevas Adquisiciones

Catálogos

Catálogo sobre la reforma y la segunda reforma holandesa.

Descargar Catálogo

Catálogo para la New York Antiquarian Book Fair 2020.

Descargar Catálogo

Catálogo para la Antiquariatsmesse Stuttgart 2020.

Descargar Catálogo

Últimas Noticias

Ver todas las noticias