Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus. Waar in De Kragt en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewigt zyner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwyzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plegtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden. Den tweeden Druk van veele fouten gezuivert. WAARBIJ: Verklaringe des Tweeden Brief van Paulus aan die van Korinthus. Waar in na voorgaande Ontledinge, de Kragt en Zamenhang der Woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het Gewigt zyner Redeneeringen aangetoond, de Spreekwyzen uit de Talen, en allerlei Oudheden opgeheldert, en de Waarheden in ‘t kort, ten gebruik toegepast worden. Met twee brieven van Clemens den Romein, aan de zelve Korintheren, Uit het Grieks Vertaalt.Den tweeden Druk van veele fouten gezuivert.

Autor

Veröffentlichungsjahr

1725

Verlag

Produktnummer

12103

500,00

Vorrätig

Frage zu diesem Produkt?
Artikelnummer: 12103 Bierman, Johannes Kategorie: Schlagwort:

2 delen, (titelprent, 6) 1069 (27), (8) 1036 (46) p. Origineel Perkament, 4°. Fraaie set